February 17, 2019

My nutricalc

صفحه اصلی / My nutricalc

MyNutriCalc

بهترین ابزار برای محاسبه اینترال و پرنترال تغذیه بالینی

بیمارانی که در بیمارستان ها بخصوص در بخش های ویژه بستری هستند تغذیه مهمترین نقش را در بهبود وضعیت آنان خواهد داشت محاسبه و یافتن محصول مورد نظر در مورد کیس های اینترال و پرنترال کاری زمان بر است و بر روی کیفیت درمان تاثیرمستقیم میگزارد. My NutriCalc یک اپلیکیشن تحت موبایل است که برروی تلفن همراه پزشک و یا متخصص تغذیه نصب میشود و او را قارد می کند که تمامی محاسبات میزان کالری دریافتی و میزان درشد مغزی هایی که بیمار نیاز دارد را در کسری از ثانیه محاسبه و محصول مورد نظری را که اپلیکیشن پیشنهاد می دهد را برای بیمار تجویزکند. به صورت کلی این اپلیکیشن این چهار کار اساسی را انجام می دهد.

 • ثبت اطلاعات و سابقه بیمار
 • محاسبه انرژی و میزان درشت مغذی های مورد نیاز بیمار
 • پیشنهاد محصول بر اساس محاسبه صورت گرفته
 •  اطلاع رسانی سریع از رویدادها و معرفی محصول شما به مصرف کنندگان

چرا اپلیکیشن ما ارزشمند است؟؟

زیرا به عنوان یک ابزارضروری در دستان کارشناسان و متخصصان تغذیه باقی خواهد ماند و این به معنی آن است که شما به عنوان اسپانسر روزی چندین بار توسط ۴۰۰۰ مصرف کننده مدت قابل توجهی دیده میشوید، و مشتریانتان با یک کلیک شما پیامتان را دریافت خواهند کرد.

کمی بیشتر توضیح بدهیم؟

 • ABW,BMI,IBW Calcuting

  اگر اپلیکیشن ما به سیستم مدیریت یمارستان متصل باشد کافی است گوشیتان را بعد از باز کردن نرم افزار روی بارکد دست بیمار قرار دهید بیمار شناسی میشود و تمام محاسبات فوق برایش هوشمند صورت می گیرد و اگر نباشد به صورت دستی اطلاعات اولیه وارد میشود.

 • Calculated on the basis of activity level

  میزان فعالیت بیمار که شامل فعالیت های نرمال ، سبک و بدون فعالیت می باشد در محاسبه میزان تغذیه بیمار نقش مهمی دارد

 • Calculated on the basis of stress level

  جراحت جزئی ، ترومای استخوانی، آسیب به سر ، جراحی الکتیو عفونت عادی ، عفونت حاد، سوختگی شدید، بای پاس قلب

 • Variation in the method of calculation

  Harris Benedict, Curie, Mayes, Miffilin St Jeor, Kcal/kg

 • Calculation of energy and macronutrients needed patient

  میزان کالری دریافتی و میزان پروتئین کربوهیدرات و چربی مورد نیاز بیمار را محاسبه می کند

پشتوانه علمی ما کیست؟

دکتر سعید حسینی: پزشک ، دارای دکترای تخصصی تغذیه از امریکا
دانشیار گروه تغذیه بالینی و عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه تهران

در حال گرفتن تایید هستیم از …

دانشکده علوم تغذیه دانشگاه تهران
انجمن مراقبت های ویژه ایران

نمایی از نرم افزار

مراکزی که به ما اطمینان داشته‌اند